Friday, 25 March 2011

ANGAKPA

khalludaba wakhal,
urudaba punshi,
chage khalludaba nisa,
eigi oige khalludaba nupi,
touge khalluda thabak,
ee ge khalludaba sheirang,
page khalludaba lairik,
theng nani khalludaba miyoi,
leige khalludaba gari,
yeng ge khalludaba cinema,
chat ke khalludaba mapham,
leige khalludaba hotel,
chage khalludaba hing sang,
shetke khalludaba jeans,
phamge khalludaba mapham,
tong ge khalludaba helicopter,
kiss touge khalludaba nupi,
tage khalludaba hd speaker......................
HOUJIK PHOA MAYAMSE KHALLAGA ADUM LEIRI.

No comments:

Post a Comment